15 Khái niệm nguồn của Nhà Quảng Bá

Quảng bá là nhắc đi nhắc lại việc gì mà người khác làm cho mình, sự vật, sự việc mang lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng và biết ơn.

 • An vui
 • Bao dung
 • Trân trọng - Biết ơn
 • Thuở ban đầu
 • Tự nhiên - Tự tin - Tự chủ

TÂM THÁI

 • Đạo lý - Tôn giáo - Khoa học
 • Tam giác hiện thực
 • Cấu trúc con người
 • Công thức cội nguồn

HỆ QUY CHIẾU

 • Niềm tin bản thân là sinh mệnh của nhà quảng bá. Sự đồng thuận của con người là thức ăn của nhà quảng bá.
 • Nhà quảng bá giúp cho đối tượng tiếp nhận rõ hình, rõ khái niệm, tương đồng tần số rung động năng lượng, nhưng không quyết định thay cho người được quảng bá.
 • Nhà quảng bá không bán bất kỳ cái gì, nhưng khi nhận tiền là bắt đầu cho sự giúp đỡ.
 • Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút. Do công đức và tổng nghiệp của họ nên họ xứng đáng có nó, không có chúng ta sẽ có người khác mang lại sự tốt đẹp gấp vạn lần. 

NGUYÊN TẮC

 • Ghi nhận - biết ơn
 • Quảng bá

CHÌA KHÓA

 • Phát triển sau

MẬT MÃ

 • Lắng nghe
 • Phán đoán
 • Chứa đựng
 • Tư duy
 • Công nghệ
 • Chất giọng
 • Ngôn ngữ có hình ảnh
 • Ngôn ngữ tương lai
 • Nói và viết
 • Trả lời mọi câu hỏi
 • Xử lý tình huống 

NĂNG LỰC

 • Hình ảnh tâm trí
 • Hiện thực
 • Vận hành tâm thức
 • Vận hành tiềm thức
 • Nhịp điệu

NGUYÊN LÝ

 • Tâm thức
 • Thu hút
 • Ảnh hưởng
 • Giá trị
 • Chuyển hóa
 • Bù đắp
 • Chu kỳ 

QUY LUẬT

 • Khởi tạo nguồn năng lượng Trân trọng Biết ơn
 • Vẽ bức tranh lợi ích: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
 • Nhắc đi nhắc lại trọng điểm của bức tranh lợi ích

CÔNG THỨC

 • Kích phát nhu cầu ẩn (Tạo lập bối cảnh)

PHƯƠNG PHÁP

 • Tổng nghiệp
 • Công cụ truyền thông: video, mạng xã hội ...
 • Tùy đối tượng quảng bá thì có thêm hỗ trợ demo, sản phẩm, dịch vụ. 

CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN

 • Sự nghiệp của nhà quảng bá là sự nghiệp học tập
 • Sự nghiệp của nhà quảng bá là sự nghiệp lãnh đạo
 • Sự nghiệp của nhà quảng bá là sự nghiệp con người
 • Sự nghiệp của nhà quảng bá là sự nghiệp thân giáo
 • Sự nghiệp của nhà quảng bá là sự nghiệp tích lũy

QUAN NIỆM

 • Vui vẻ
 • Hy vọng
 • Niềm tin 
 • Trí tuệ
 • Trân trọng - Biết ơn
 • Yêu thương
 • Bao dung
 • Khiêm tốn
 • Chân thật 

MÔI TRƯỜNG

 • Sửa soạn phù hợp với đối tượng quảng bá (10 đối tượng) 

VĂN HÓA (NGHI THỨC - NGHI LỄ)

 • Nội tâm
 • Sức khỏe
 • Mối quan hệ
 • Tài chính
 • Các khái niệm nguồn ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ, dự án ... phù hợp

KHÁI NIỆM NGUỒN

Kinh Doanh Bền Vững

(Tài liệu lưu hành nội bộ hệ thống Galaxy)

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

8 TỐ CHẤT NHÂN TÀI
✔️ Kiên trì
✔️ Cống hiến
✔️ Gánh vác
✔️ Khiêm tốn
✔️ Sức học tập
✔️ Dũng cảm nhận lỗi
✔️ Dũng cảm thay đổi
✔️ Trân trọng - Biết ơn

9 DẠNG NGƯỜI
✔️ Cao nhân
✔️ Quý nhân
✔️ Nhân tài
✔️ Thần tài
✔️ Minh sư
✔️ Nhân mạch
✔️ Chuyên gia
✔️ Thầy cô
✔️ Thiện tri thức