15 Khái niệm nguồn trong kinh doanh Amway

Thầy cô dạy:
Đơn giản thì mới vui vẻ
Tin tưởng thì mới nhẹ nhàng
Nghe lời mới có được sự đơn giản
Đơn giản thì mới có thể sao chép

LIÊN HỆ NGAY >>

9 QUAN NIỆM CHUẨN NHÀ PHÂN PHỐI AMWAY

02.

Sự thành công của sự nghiệp Amway phụ thuộc vào số lượng và chất lượng
người mà bạn chuyển hóa.

03.

Tiền của Amway có được dựa trên sự giúp đỡ người khác.

01.

Amway không phải là cơ hội duy nhất, nhưng Amway là cơ hội tốt nhất và nhanh nhất giúp chúng ta chinh phục cuộc sống lục lộc đại thuận.

06.

Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của nhà lãnh đạo.

04.

Kinh doanh Amway là kinh doanh gia đình.

05.

Sự nghiệp Amway là sự nghiệp giữa người với người.

08.

Sự nghiệp Amway là sự nghiệp tích lũy.

09.

Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của học tập.

07.

Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của thân giáo.

15 Khái Niệm Nguồn của Nhà Phân Phối Amway - Galaxy

Nhà Quảng Bá và Người Chuyển Hiện Thực

 • Quy luật tâm thức
 • Quy luật thu hút
 • Quy luật ảnh hưởng
 • Quy luật giá trị
 • Quy luật chuyển hóa

QUY LUẬT

 • Ánh sáng
 • Vòng tri thức
 • Chuyển hóa
 • Kích hoạt não
 • Chùm nho
 • Bướm tụ

NGUYÊN LÝ

 • Quảng bá
 • Phối hợp
 • Dẫn dắt

PHƯƠNG PHÁP

 • Tam giác hiện thực
 • Công thức cội nguồn

HỆ QUY CHIẾU

 • Bộ minh họa sản phẩm
 • Chatbot, landing page, fanpage, website hệ thống và Amway
 • Smartphone, laptop, zoom
 • Bộ tờ chart chỉ dẫn chia sẻ

CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN

 • Đúng giờ, giữ lời
 • Tinh thần trách nhiệm, cống hiến, gánh vác
 • Thường xuyên mỉm cười vui vẻ
 • Quảng bá, đề cao người thành công
 • Tuân thủ quy tắc cộng đồng và quy tắc ứng xử
 • Khen ngợi, ghi nhận, cỗ vũ, khích lệ
 • 5 ghi nhận, 1 xây dựng
 • Ăn mừng thành công bản thân và đội nhóm
 • Thành tựu do người (khiêm tốn, cầu thị)
 • Tôn trọng tuyến bảo trợ Platinum

VĂN HÓA (NGHI THỨC - NGHI LỄ)

 • Ghi nhận - biết ơn
 • Quảng bá

CHÌA KHÓA

 • Bộ khái niệm nguồn kinh doanh Amway

KHÁI NIỆM NGUỒN

 • 2 - 6 - 8 - 9
 • 4 - 5 - 6 - 7 - 8
 • 5 - 3 - 2 - 1

MẬT MÃ

 • Kích phát ước mơ
 • Minh họa sản phẩm
 • Trình bày cơ hội Amway (OPP)
 • Kể chuyện
 • Xử lý tình huống
 • Quảng bá, phối hợp, dẫn dắt
 • Thực hành 7 bố thí
 • Tư vấn huấn luyện: Sức khỏe, Sắc đẹp, Kinh doanh
 • Tổ chức hội họp
 • Quản trị mối quan hệ xã hội
 • Quản trị: thời gian, mục tiêu, tài chính, cảm xúc, sức khỏe

NĂNG LỰC

 • Vui vẻ, Hy vọng, Niềm tin, Trí tuệ
 • Trân trọng - Biết ơn
 • Yêu thương, Bao dung, Khiêm tốn
 • Chân thật 

MÔI TRƯỜNG

 • Làm việc chăm chỉ
 • Giúp người, giúp mình
 • Tạo lập giá trị
 • Chia sẻ kiến thức kinh doanh, không đề cập tôn giáo, chính trị.

NGUYÊN TẮC

 • Thay - Dùng - Biết - Nói
 • Dùng - Học - Làm - Hỏi - Dạy
 • Nhịp điệu trong chia sẻ, thuyết trình 
 • + Nói cho biết dựa vào Niềm Tin
  + Nói cho hiểu dựa vào cái Biết
  + Nói cho thấu suốt dựa vào Nghi Vấn
  + Nói cho chuyển hóa dựa vào Mong Muốn.

CÔNG THỨC

LIÊN HỆ NGAY >>

 • Trân trọng - Biết ơn
 • Bao dung
 • Thuở ban đầu
 • Tự nhiên - Tự tin - Tự chủ

TÂM THÁI

Kinh Doanh Bền Vững

(Lưu hành nội bộ hệ thống Galaxy)

Copyright @ Học viện Galaxy