Chính sách CSI

TÌM HIỂU NGAY >>

Thưởng bán hàng

Hoa Hồng Thành Tích   3% - 21%
    PV : GIÁ TRỊ ĐIỂM

- để tính % hoa hồng

    BV : DOANH SỐ (Đ)

- để tính tiền hoa hồng

1 BV = 1 VNĐ

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

1 PV = 26.800 BV

x

Doanh số từ KH NPP thoả điều kiện

Hệ số tính thưởng CSI

HỆ SỐ TÍNH

THƯỞNG CSI

1%

7%

4%

10%

MỨC % HHTT

TRONG THÁNG

9%

3%

6%

0%

Tiền thưởng bán hàng CSI

CÓ DOANH SỐ

KH NPP

BẠN

50 PV   =    1.340.000 đ

Điều kiện nhận thưởng CSI

NPP PHẢI CÓ DOANH SỐ CÁ NHÂN CỘNG DỒN TRONG THÁNG >= 50 PV

KH NPP PHẢI CÓ AMWAY ID ĐÃ XÁC THỰC (CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO WEB)

DOANH SỐ PHÁT SINH CỦA KH NPP PHẢI DO CHÍNH KH NPP HOẶC NPP BẢO TRỢ THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG

Ví dụ 1

THƯỞNG CSI  

2.000.000 đ   x   10%   =  200.000 đ

KH NPP

BẠN

DOANH SỐ NPP

  1.340.000 đ   (50 PV)

DOANH SỐ KH NPP

2.000.000 đ

THÀNH TÍCH

0%

HỆ SỐ CSI

10%

TỔNG DOANH SỐ

3.340.000 đ

Ví dụ 2

THƯỞNG CSI  

6.000.000 đ   x   7%   =  420.000 đ

HOA HỒNG THÀNH TÍCH

7.340.000 đ   x   3%   =  220.000 đ

TỔNG THU NHẬP

640.000 đ

KH NPP

BẠN

DOANH SỐ NPP

  1.340.000 đ   (50 PV)

DOANH SỐ KH NPP

6.000.000 đ

TỔNG DOANH SỐ

7.340.000 đ

HỆ SỐ CSI

7%

THÀNH TÍCH

3%

Ví dụ 3

THƯỞNG CSI  

15.000.000 đ   x   4%   =  600.000 đ

HOA HỒNG THÀNH TÍCH

16.340.000 đ   x   6%   =  980.000 đ

TỔNG THU NHẬP

1.580.000 đ

KH NPP

BẠN

DOANH SỐ NPP

  1.340.000 đ   (50 PV)

DOANH SỐ KH NPP

15.000.000 đ

TỔNG DOANH SỐ

16.340.000 đ

HỆ SỐ CSI

4%

THÀNH TÍCH

6%

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

HỆ SỐ TÍNH

THƯỞNG CSI

1%

7%

4%

10%

MỨC % HHTT

TRONG THÁNG

9%

3%

6%

0%

TIÊU DÙNG THÔNG THƯỜNG
Người tiêu dùng không có quyền phân phối
Sản phẩm nguồn gốc hoá chất
Chỉ mua ở các đơn vị trung gian, không có chứng từ, hoá đơn đỏ, không đảm bảo hàng thật, hàng nhái.
Không được dùng thử trước khi mua.
Không được đổi trả nếu không đúng chất lượng
Xài nhiều tiêu tốn nhiều, không kiếm được tiền từ tiêu dùng.

TIÊU DÙNG THÔNG MINH
Người tiêu dùng được làm Nhà Phân Phối
Sản phẩm hữu cơ, nguồn gốc thiên nhiên
Được mua trực tiếp từ Nhà Sản Xuất, có chứng từ hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Được thử chất lượng trước khi mua
Được đổi trả nếu sản phẩm không đúng chất lượng
Tiêu dùng sinh ra tiền, dùng nhiều kiếm tiền nhiều.

Chúng ta cùng tìm hiểu 1 loại tiền thưởng rất hay dành cho NPP mới, đó là tiền thưởng bán hàng CSI. Bạn có doanh số trong tháng là 50 pv = 1.340k. Bạn có khách hàng mở thẻ KH NPP và khách hàng có doanh số thì bạn sẽ được nhận tiền thưởng trên doanh số của khách hàng.

Tiền thưởng CSI = Doanh số KH NPP x Hệ số CSI