Kế hoạch kiếm 

TÌM HIỂU NGAY>>

 1.000 USD

thu nhập thụ động

GALAXY

MỌI VIỆC BẮT ĐẦU BẰNG KẾT QUẢ

NHIỆM VỤ 1:

XÂY DỰNG NHÓM 20 KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ

XÂY DỰNG KẾT CẤU

MỘT GIA ĐÌNH TIÊU DÙNG TRUNG BÌNH

1 TR / THÁNG

20 KHÁCH HÀNG

BẠN

20 TR

x

1 TR / THÁNG

750 PV

NHIỆM VỤ 2:

THU HÚT 8 NGƯỜI ĐỒNG HÀNH KINH DOANH THÔNG QUA QUẢNG BÁ

QUY LUẬT THÁP 

DO KHÁC NHAU VỀ 

THỜI GIAN ĐỒNG HÀNH

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ

NÊN KHÁC NHAU VỀ THÀNH TÍCH

DỰ TOÁN THU NHẬP TỪ KẾT CẤU 20 KHÁCH HÀNG VÀ 8 NHÁNH ĐỒNG HÀNH KINH DOANH

Bảng Hoa Hồng Thành Tích
    PV : GIÁ TRỊ ĐIỂM

- để tính % hoa hồng

    BV : DOANH SỐ (Đ)

- để tính tiền hoa hồng

1 BV = 1 VNĐ

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

1 PV = 26.800 BV

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

HỆ SỐ TÍNH

THƯỞNG CSI

1%

7%

4%

10%

MỨC % HHTT

TRONG THÁNG

9%

3%

6%

0%

B

3%

BẠN

9%

A

3%

C

3%

BRONZE FOUNDATION 15%

B

6%

BẠN

15%

A

6%

C

6%

BRONZE BUILDER 20%

Với nguyên lý mọi việc bắt đầu bằng kết quả. Mỗi người kinh doanh cần giữ xuyên suốt 1 cái hình kết quả thành tựu trong tâm trí và quảng bá liên tục để nhiều người cùng đồng thuận giữ hình thì kết quả sẽ sớm thành hiện thực.

Mỗi NPP hệ thống Galaxy cùng giữ 1 tấm hình về kết quả kiếm được thu nhập hơn 1.000 usd với kết cấu 20 khách hàng ủng hộ và 8 nhánh đồng hành kinh doanh.

Để hiện thực hóa, chúng ta cần thực hiện 2 nhiệm vụ.

Thời gian bắt tay kinh doanh

Nên thành tích của 8 NPP khác nhau và tự nhiên hình thành tuân theo Quy luật tháp

Bên dưới tháp số lượng nhiều, thành tích thấp

Số giờ làm việc trong mỗi tuần

Năng lực chuyên môn và chất lượng MQH

DO KHÁC NHAU

Đỉnh tháp thành tích cao nhất, số lượng ít nhất

1 PV = 26.000 VNĐ

Lưu ý chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT