Nắm bắt Cơ Hội 

TÌM HIỂU NGAY>>

 Thay đổi tương lai

LỤC LỘC ĐẠI THUẬN

CUỘC SỐNG ƯỚC MƠ

MẠNG LƯỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

MINH HỌA SẢN PHẨM

ĐỐI TÁC - NHÀ CUNG CẤP

MÔ HÌNH KINH DOANH

CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG

14. Tiền thưởng FQ 10-30%

1. Hoa hồng Bán Lẻ (10%) & CSI 10%

2. Hoa hồng Thành Tích (3% - 21%)

3. Hoa hồng Lãnh Đạo (6%)

4. Hoa hồng Ruby (2%)

5. Hoa hồng Ngọc Trai (1%)

6. Hoa hồng Emerald (0,25%)

7. Hoa hồng Diamond (0,25%)

8. Hoa hồng Diamond Plus (0,25%)

9. Tiền thưởng đặc biệt cuối năm

10. Thưởng tiền mặt hằng năm FAA

11. Tiền thưởng Bronze Foundation 15%

12. Tiền thưởng Bronze Builder 20%

13. Tiền thưởng PQ 10-30%

GIÁ MUA LẺ

1.100.000 đ

10%

GIÁ NHÀ PHÂN PHỐI

1.000.000 đ

CHIẾT KHẤU BÁN LẺ

Hoa Hồng Thành Tích   3% - 21%
    PV : GIÁ TRỊ ĐIỂM

- để tính % hoa hồng

    BV : DOANH SỐ (Đ)

- để tính tiền hoa hồng

1 BV = 1 VNĐ

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

1 PV = 26.800 BV

U

280 tr

280 Tr   x     21%    =   59 Tr

LÀM THẾ NÀO ĐẠT 21%

BẠN

0 đ

A

17 tr

C

1,2 tr

B

20 tr

6%

6%

0%

9%

CÁCH TÍNH HOA HỒNG

TỔNG DOANH SỐ NHÓM = 38.200.000 đ

Hoa hồng thành tích cá nhân

=        0  x  9%       =        0 đ

B      20.000.000 x  3%  =  600.000 đ

C      1.200.000   x  9%  =   108.000 đ

1.218.000 đ

Tổng hoa hồng của bạn 

( 1 )  +  ( 2 )        =  1.218.000 đ

Hoa hồng thành tích chênh lệch

A      17.000.000 x  3%  =  510.000 đ

( 1 )

( 2 )

=  Doanh số tuyến dưới  x  % thành tích chênh lệch

38.200.000 đ  x  9%  =  3.438.000 đ

Hoa hồng Amway trả cho cả nhóm

A      17.000.000 x  6%  =  1.020.000 đ

B      20.000.000 x  6%  =  1.200.000 đ

C      1.200.000   x  0%  =                 0 đ

2.220.000 đ

Hoa hồng Amway trả cho bạn

CÁCH TÍNH NHANH

( 3 )

( 4 )

( 3 )  -  ( 4 )  =  1.218.000 đ

Hoa hồng Amway trả cho 

GIAI ĐOẠN 1:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TIÊU CHUẨN

CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG

MỘT GIA ĐÌNH TIÊU DÙNG TRUNG BÌNH

1,2 TR / THÁNG

XÂY DỰNG 20 KHÁCH HÀNG

x

1,2 TR / THÁNG

BẠN

24 TR

6%

HOA HỒNG THÀNH TÍCH

24 TR  x  6%   =   1,44 TR

GIAI ĐOẠN 2:

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

TỔNG DOANH SỐ NHÓM

120 TR

HH CẢ NHÓM

x    15%

=    18 TR

HOA HỒNG CỦA BẠN

18 TR   -   5,76 TR  =  12,24 TR

HH TUYẾN DƯỚI

A :     24 TR    x    6%

=    1,44 TR

B :     24 TR    x    6%

=    1,44 TR

C :     24 TR    x    6%

=    1,44 TR

A  +   B   +   C  +  D

=    5,76 TR

D :     24 TR    x    6%

=    1,44 TR

GIAI ĐOẠN 3:

ĐÀO TẠO CHO F1 BIẾT NHÂN BẢN MÔ HÌNH

TỔNG DOANH SỐ NHÓM

504 TR

HH CẢ NHÓM

x    21%

=    106 TR

HOA HỒNG CỦA BẠN

106 TR   -   72 TR   =   34 TR

HH TUYẾN DƯỚI

A :     120 TR    x    15%

=    18 TR

B :     120 TR    x    15%

=    18 TR

C :     120 TR    x    15%

=    18 TR

A  +   B   +   C   +   D

=    72 TR

D :     120 TR    x    15%

=    18 TR

GIAI ĐOẠN 4:

HOA HỒNG LÃNH ĐẠO

6%

BẠN CÓ 4 DÒNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG

504 TR  x  6%   =   30 TR

NHÁNH A:

504 TR  x  6%   =   30 TR

NHÁNH B:

504 TR  x  6%   =   30 TR

NHÁNH C:

ĐÀO TẠO CHO F1 BIẾT CÁCH ĐÀO TẠO F2 NHÂN BẢN 

NHÁNH D:

504 TR  x  6%   =   30 TR

THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Amway là 1 sự nghiệp có thể bắt đầu nhỏ và sẽ bội tăng trở thành 1 kinh doanh rất lớn!!!

Trong Amway không hề có đỉnh cao nhất, doanh số cũng không có mức đỉnh điểm.

Khi Bạn muốn làm lớn bao nhiêu Bạn có thể làm lớn bấy nhiêu.

Platinum

21% x 6 tháng

25 - 40 triệu
Emerald

3 nhánh Platinum

60 - 90 triệu
Diamond

6 nhánh Platinum

100 - 150 triệu
Executive Diamond

6 nhánh F. Platinum

180 - 250 triệu
Saphire

2 nhánh Platinum

40 - 60 triệu
Double Diamond

8 nhánh F. Platinum

300 - 400 triệu
Crown Ambassador

14 nhánh F. Platinum

> 1,2 tỷ
Triple Diamond

10 nhánh F. Platinum

600 - 800 triệu
Crown

12 nhánh F. Platinum

> 900 triệu

10 QC

25 QC

43 QC

63 QC

88 QC

Copyright @ Học Viện Galaxy
(Tài liệu dùng riêng cho hệ thống Galaxy)

KINH DOANH BỀN VỮNG

THƯỞNG CSI >>

THƯỞNG BRONZE >>

https://kinhdoanhbenvung.net/amway

Người A có thẻ mua nước rửa chén, lau nhà, giặt đồ để dùng và mua giùm cho người nhà và bạn bè cùng dùng tích lũy được doanh số 16 triệu.

"Doanh số A là 17 triệu".
Hỏi: "A được 17 triệu thì tương đương chiết khấu bao nhiêu %? --> 6%. Lấy 17 triệu x 6% = 1.020.000 đ"

"Tiền này Amway chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của A. Nhưng nếu A mượn thẻ người khác đi mua thì tiền này sẽ trả cho người chủ thẻ đó"

(Đóng và chỉ vào vòng tròn B)

Người B sau khi xài thêm nhiều sản phẩm khác của Amway thấy tốt và mua dùm cho người khác cùng xài, tích lũy được doanh số 20 triệu.

"Bạn làm tương tự như A để tính hoa hồng cho B. Doanh số B là 20 triệu. Theo bạn B được chiết khấu bao nhiêu %?
--> 20 triệu x 6% = 1.200.000"

(Đóng và chỉ vào vòng tròn C)

- Người C sử dụng nước rửa chén và vitamin C, tích lũy doanh số 1,2 triệu và C không muốn mua hàng dùm ai cả"

"C chỉ tích lũy 1,2 triệu. Vậy C được chiết khấu bao nhiêu? 0% = 0 đồng.

Nhưng C đã được quyền lợi là tiết kiệm 10% tiêu dùng so với giá bán lẻ dành cho người không có mở thẻ."

(Đóng và chỉ vào vòng tròn chính giữa "BẠN")

Tháng này bạn không có nhu cầu mua hàng, bạn nghĩ Amway có trả tiền cho bạn không? --> "Có"

Khi bạn tiêu dùng sản phẩm thấy tốt và mở thẻ, chia sẻ cho người khác cùng tiêu dùng thì Amway tri ân bạn đã giúp Amway bán ra được sản phẩm.

Chúng ta cùng quay lại với chế độ trả thưởng của Amway. 

"Amway không bán hàng cho người không có thẻ và cũng không mở thẻ cho bạn. Amway ủy quyền mở thẻ cho người giới thiệu Amway cho bạn là MÌNH"

"Khi bạn có thẻ rồi, bạn sẽ có rất nhiều quyền lợi:
- Được mua hàng giá gốc, rẻ hơn 10% so với giá bán lẻ
- Được tích lũy doanh số vào thẻ để nhận được hoa hồng chiết khấu hàng tháng
- Đồng thời bạn có quyền mở thẻ cho người khác để xây dựng hệ thống người tiêu dùng cho riêng mình kèm theo nhiều quyền lợi khác nữa…"

Ví dụ bạn mua hàng từ công ty Amway giá 1 triệu, thì bạn có thể bán cho khách hàng với giá 1,1 triệu, bạn nhận được lợi nhuận 100 ngàn.

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

HỆ SỐ TÍNH

THƯỞNG CSI

1%

7%

4%

10%

MỨC % HHTT

TRONG THÁNG

9%

3%

6%

0%

Chúng ta cùng tìm hiểu 2 mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay.

Kinh doanh truyền thống: Hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối gồm Tổng đại lý, Đại lý khu vực, Bán buôn, bán lẻ.
Chi phí cho hệ thống phân phối trung gian: vận chuyển, lưu kho, lợi nhuận người bán, mặt bằng, lãi vay, thuế, quảng cáo ... thường chiếm 50% giá bán lẻ.

Phương thức tiếp thị trực tiếp: Hàng hóa từ nhà sản xuất đến thẳng tay người tiêu dùng hoặc thông qua chỉ 1 cấp nhà phân phối trực tiếp. Người tiêu dùng có thể trở thành người tiếp thị cho công ty.

50% doanh số bán lẻ được trích thành quỹ thưởng cho những ai giúp công ty bán được sản phẩm.

Amway là công ty tư nhân, trụ sở chính đặt tại Ada, bang Michigan, Mỹ, được thành lập năm 1959, tính đến nay đã hơn 60 năm. 

Amway đã có mặt tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty Amway 8 năm liền đứng đầu doanh số trong ngành bán hàng trực tiếp thế giới.

Quỹ thưởng của Amway được chia thành 14 loại hoa hồng và tiền thưởng.

Tùy theo doanh số, kết cấu hệ thống của nhà phân phối để quyết định nhận được bao nhiêu loại hoa hồng và tiền thưởng. 

Khách hàng nhà phân phối (KH NPP) thỏa điều kiện là KH đã có mã Amway ID được xác thực.

Doanh số phát sinh do chính KH NPP tự đặt hàng hoặc do NPP bảo trợ trực tiếp đặt hàng giùm.

Tiền thưởng CSI (thưởng bán hàng) chỉ áp dụng cho doanh số từ KH NPP thỏa điều kiện và bản thân NPP phải có đơn hàng cho bản thân hoặc cho KH chưa mở thẻ với doanh số cộng gộp trong tháng từ 50 pv (1.300k) trở lên.

KH NPP thỏa điều kiện là KH đã có mã Amway ID được xác thực hợp lệ. Nghĩa là có thể đăng nhập được vào website amway.com.vn

Với công việc truyền thống, bạn có thể bắt đầu làm việc từ 20 tuổi và đến 60 tuổi nghỉ hưu. Công việc đó muốn con cháu làm tiếp thì họ sẽ làm lại từ đầu.

Với kinh doanh Amway, giả sử đời bạn làm lên đến Diamond và nghỉ, bạn có thể kế thừa cho con mình làm tiếp. Con của bạn kế thừa làm tiếp và lên đến Double Diamond và nghỉ. Cháu của bạn kế thừa làm tiếp lên đến Crown Ambassador.

Amway là sự nghiệp kế thừa, đời sau thành công hơn đời trước.

TIÊU DÙNG THÔNG THƯỜNG
Người tiêu dùng không có quyền phân phối.
Sản phẩm phần lớn có nguồn gốc hóa chất.
Chỉ mua ở các đơn vị trung gian, không có chứng từ, hoá đơn đỏ, không biết được là hàng thật hay hàng nhái.
Không được dùng thử trước khi mua.
Không được đổi trả nếu không đúng chất lượng.
Xài nhiều tiêu tốn nhiều, không kiếm được tiền từ tiêu dùng.

TIÊU DÙNG THÔNG MINH
Người tiêu dùng được làm Nhà Phân Phối.
Sản phẩm hữu cơ, nguồn gốc thiên nhiên.
Được mua trực tiếp từ Nhà Sản Xuất, có chứng từ hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Được thử chất lượng trước khi mua.
Được đổi trả nếu sản phẩm không đúng chất lượng.
Tiêu dùng sinh ra tiền, dùng nhiều kiếm tiền nhiều.

15 tr

15 tr

15 tr

15 tr

10 tr

70 tr

U

280 tr

70 tr

70 tr

70 tr

5 tr

15 tr

5 tr

5 tr

Hầu hết ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt, nhưng họ lại không biết cuộc sống như thế nào là thực sự tốt. Cuộc sống tốt là cuộc sống đạt được LỤC LỘC ĐẠI THUẬN.
Lục lộc đại thuận được hiểu là 6 cái lộc ông trời ban cho con người, ai đạt được 6 cái lộc này thì cuộc sống trở nên vô cùng thuận lợi.
Làm thế nào để đạt được cuộc sống Lục Lộc Đại Thuận?
Để có được cuộc sống Lục Lộc Đại Thuận thì điều đầu tiên chúng ta cần đạt được đó là Tự Do Tài Chính, nghĩa là có được dòng thu nhập thụ động (không làm vẫn có thu nhập) đủ trang trải các nhu cầu của cuộc sống.
Để có được dòng thu nhập thụ động thì hoặc có thật nhiều tiền gửi ngân hàng, hoặc có bất động sản giá trị cao để cho thuê, hoặc có 1 hệ thống kinh doanh tự vận hành.
Chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình kinh doanh hệ thống, xây dựng mạng lưới người tiêu dùng thông minh tạo ra thu nhập thụ động.

• Công ty trích ra 21% trả hoa hồng cho những ai giúp công ty bán được hàng. Mức chiết khấu từ 3% đến 21%. Giúp công ty bán được càng nhiều doanh số thì phần trăm chiết khấu càng cao. Và đây là bảng hoa hồng thành tích.
Chúng ta cùng làm quen với 1 số khái niệm PV và BV (đọc trên trang).

Hỏi: Trong các mức thành tích trong bảng hoa hồng này, bạn muốn đạt được mức chiết khấu nào?
Chắc chắn là 21%. Làm thế nào để đạt được 21%?

Có 2 cách để đạt được 21%. 

Cách thứ nhất: một mình bạn bán ra 280 tr doanh số, bạn sẽ nhận được hoa hồng 21% là 59 triệu. Với cách này rất ít người làm được, nên tôi không khuyến khích bạn làm theo cách này.
Cách thứ 2: Một bó đũa bẻ không nổi, thì bẻ từng que đũa. (Bấm vào vòng tròn 280 tr để hiện ra 5 vòng tròn) Bạn mời 4 người cùng cộng tác với bạn, mỗi người bán ra 70tr, thì nhóm bạn tạo ra được doanh số 280 tr. 
(Bấm vô vòng tròn 70 tr để hiện ra 4 vòng tròn mới) Nếu bạn của bạn nói không làm nổi doanh số 70 tr, thì bạn nói với họ hãy mời 4 người bạn cùng hợp tác, mỗi người bán ra 15 tr, bạn 10 tr, thì bạn đó đã tạo ra được doanh số 70 tr. 
Có 1 câu nói rất hay: “Tôi thà sử dụng 1% sức lực của 100 người còn hơn sử dụng 100% sức lực của chính tôi”. Biết mượn sức nhiều người, là cách làm việc khôn ngoan.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách Amway tính Hoa Hồng.

Bạn là người đầu tiên có thẻ, bạn sử dụng sản phẩm thấy chất lượng và giá đều rất tốt, bạn quyết định mở thẻ cho người thân, bạn bè cùng sử dụng, ví dụ là 3 người A, B, C.

Bấm vô vòng tròn người A

Có cách tính thứ 2 giúp tính nhanh hơn. Đọc trên thông tin trên trang 11.
Hai cách tính cho kết quả giống hệt nhau.

Chúng ta cùng tìm hiểu 1 loại tiền thưởng rất hay dành cho NPP mới, đó là tiền thưởng bán hàng CSI. Bạn có doanh số trong tháng là 50 pv = 1.260k. Bạn có khách hàng mở thẻ KH NPP và khách hàng có doanh số thì bạn sẽ được nhận tiền thưởng trên doanh số của khách hàng.

Tiền thưởng CSI = Doanh số KH NPP x Hệ số CSI

Tiếp theo chúng ta cùng làm rõ Cách thức xây dựng hệ thống. Để xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững tạo ra nguồn thu nhập thụ động thì mỗi NPP cần làm được 4 nhiệm vụ quan trọng sau: (đọc nội dung trên trang)

Thu nhập thụ động là điều mong muốn của những người làm kinh doanh, những người có vị thế trong xã hội và tất cả chúng ta. Bạn thử ngẫm, 1 căn nhà cho thuê với giá thuê 15 tr/tháng thì căn nhà đó có giá trị bao nhiêu? Từ 3 – 5 tỷ. Vậy bạn xây dựng được 1 nhánh 21% bền vững thì đồng nghĩa việc bạn có 1 tài sản vô hình trị giá 3 – 5 tỷ.  

Bạn có thể xây dựng 6 nhánh, 10 nhánh hoặc 14 nhánh là tùy bạn. (đọc tiếp trên trang)

Bạn có thu nhập thụ động đạt đến mức mong muốn, bạn có được tự do tài chính, tự do thời gian. Trong kinh doanh Amway, bạn được dẫn dắt bởi những lãnh đạo giàu kinh nghiệm đi trước và đồng hành cùng những người bạn đồng ngôn, đồng lý niệm; Bạn được làm giàu tri thức về sức khỏe nên bạn có được sức khỏe toàn diện; bạn được làm giàu tâm thái (trân trọng biết ơn, bao dung) bạn có được gia đình hòa hợp. Khi bạn giúp được từ 3 nhánh trở lên đạt thành tích 21% bền vững, bạn sẽ được công ty đãi ngộ trọn đời mỗi năm một chuyến du lịch quốc tế 5 sao.

Tôi thấy đây là cơ hội khởi nghiệp chúng ta có thể làm được. 

Tôi đã trình bày xong cơ hội kinh doanh. Theo bạn tại thời điểm này trở thành NPP hay khách hàng là phù hợp với bạn nhất?

Cho khách hàng xem Catolog và hỏi: trong những sản phẩm này, bạn chọn những sản phẩm nào trải nghiệm trước?

Để trở thành NPP Amway và khởi động được kinh doanh này, bạn cần cung cấp cho công ty bản sao CCCD, số tài khoản ngân hàng, hình thẻ, địa chỉ email và bạn phải trải qua khóa học 8 tiếng kiến thức cơ bản để được cấp chứng chỉ kinh doanh (theo luật pháp của VN). 

Chúc bạn thành công và chúng ta cùng nhau phát triển kinh doanh này (bắt tay chúc mừng đối tác mới).

B

3%

BẠN

9%

A

3%

C

3%

BRONZE FOUNDATION 15%

B

6%

BẠN

15%

A

6%

C

6%

BRONZE BUILDER 20%

Để xây dựng được hệ thống có thu nhập thụ động thì bạn cần hoàn thành 4 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xây dựng mô hình tiêu chuẩn (có thể sao chép/nhân rộng).
Mô hình được thầy cô đề xuất là cửa hàng kinh doanh tại nhà với doanh số 20 tr/tháng. Để thực hiện được doanh số này thì bạn có thể xây dựng nhóm 20 khách hàng yêu thích sản phẩm. Mỗi gia đình tiêu dùng trung bình 1,2 tr/tháng.
Với doanh số 24 tr thì bạn đạt thành tích 6% với hoa hồng thành tích là 1,44 tr.
=> Amway là sự nghiệp làm chủ. Bạn là chủ công việc kinh doanh của chính bạn.

Giai đoạn 2 là nhân rộng (sao chép) mô hình.
Giả sử bạn nhân rộng được cho 4 người bạn là A, B, C, D.
Nhóm của bạn đã giúp công ty bán ra được 120 tr doanh số, tương ứng thành tích 15% và nhóm của bạn được hoa hồng là 18 tr.
Mỗi người tuyến dưới A, B, C, D nhận được hoa hồng thành tích 6% là 1,44 tr.    4 người nhận là 5,76 tr.
Bạn nhận được số tiền hoa hồng thành tích là
18 tr - 5,76 tr = 12,24 tr.
Bạn có thể nhìn thấy thu nhập của bạn tăng lên rất nhanh từ 1,4 tr ở giai đoạn 1 lên 12 tr ở giai đoạn 2.
=> Amway là sự nghiệp công bằng. Bạn ngoài việc xây dựng mô hình 20 KH thì bạn còn giúp A, B, C, D xây dựng mô hình của chính họ. Bạn làm nhiều việc hơn, nên bạn nhận được hoa hồng nhiều hơn.

Giai đoạn 3 là bạn cần đào tạo (hướng dẫn) cho F1 của bạn biết cách nhân bản mô hình (hoàn thành giai đoạn 2).
Nhóm của bạn đã giúp công ty bán ra được doanh số 504 tr, tương ứng mức 21% và nhóm của bạn nhận được hoa hồng là 106 tr.
Nhóm A, B, C, D đạt thành tích 12% và nhận được hoa hồng là 18 tr. 
Cả 4 nhóm A + B + C + D đã nhận số tiền là 72 tr, nên số tiền hoa hồng thành tích bạn nhận được là
106 tr - 72 tr = 34 tr.
Thu nhập của bạn đã tăng lên 3 lần từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3.
Đây chính là sức mạnh của phát triển hệ thống.
=> Amway là sự nghiệp giúp người. Bạn giúp cho người A, B, C, D biết cách làm giống bạn (tọa thí).

Giai đoạn 4 của bạn là đào tạo F1 biết cách đào tạo F2 của bạn nhân bản mô hình tiêu chuẩn.
Nhóm A, nhóm B và nhóm C đã đạt được doanh số 504 tr tương ứng với mức thành tích 21%.
Lúc này bạn không còn hoa hồng chênh lệnh. Công ty nói bạn đã có công đào tạo cho A, B, C, D trở thành nhà lãnh đạo và biết cách vận hành hệ thống.
Amway trả cho bạn hoa hồng lãnh đạo 6% của doanh số toàn bộ nhóm A là 504 tr x 6% = 30 tr. Tương tự với nhóm B, C và D cũng vậy.
A, B, C, D đã biết cách làm, bạn không còn phải làm gì nữa với 4 nhánh này, nên thu nhập bạn nhận được từ 4 nhánh này là thu nhập thụ động.
=> Amway là sự nghiệp đảm bảo.
Bạn thử hình dung, bạn muốn có thu nhập thụ động là 30 tr mỗi tháng từ việc cho thuê nhà, thì theo bạn căn nhà cho thuê đó trị giá bao nhiêu? Nó có giá 7 tỷ.
Như vậy một nhánh 21% của bạn là 1 tài sản vô hình trị giá 7 tỷ. Đây chính là nét hấp dẫn với những người làm kinh doanh.
Khi bạn có 4 nhánh 21% bền vững, bạn trở thành NPP Emerald được công ty tặng suất du lịch chu du thế giới hàng năm.
=> Amway là sự nghiệp lớn. Bạn đã biết cách xây dựng thành công 4 nhánh 21%. Bạn có thể làm 10 nhánh, 20 nhánh hay 40 nhánh là tùy theo mong muốn của bạn.

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu chất lượng sản phẩm thông qua minh họa 2 sản phẩm.
Chúng ta cùng tìm hiểu về đối tác - nhà cung cấp sản phẩm, đó là công ty Amway.

Amway trả hoa hồng dựa trên tổng doanh số nhóm của bạn. Tổng doanh số A + B + C + Bạn = 38,2 tr, tương ứng mức thành tích 9%.
A và B đã nhận 6%, nên 3% chênh lệch là phần của bạn do bạn có công giúp Amway bán ra được sản phẩm. C không có thành tích, nên bạn được nhận trọn vẹn 9% hoa hồng doanh số từ C.

Hoa hồng Amway trả cho bạn gồm có Hoa hồng thành tích cá nhân và hoa hồng thành tích chênh lệch.
Hoa hồng thành tích cá nhân = Doanh số cá nhân của bạn x % thành tích của bạn
Hoa hồng thành tích chênh lệch (là tiền Amway tri ân bạn do bạn đã giới thiệu người đến Amway mua hàng) = Doanh số của tuyến dưới x % chênh lệch thành tích giữa bạn với tuyến dưới.
Đọc số liệu tính toán trên trang. Thu nhập của bạn là 1.218k
Hoa hồng của bạn ít hơn B vì B chia sẻ nhiều hơn.
Đây chỉ là thu nhập của người chưa biết gì và chưa có người hướng dẫn. Nếu đi học và có người hướng dẫn, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Giờ bạn đã biết cách tính thu nhập rồi đó.
Hoa hồng thành tích chênh lệch (là tiền Amway tri ân bạn do bạn đã giới thiệu người đến Amway mua hàng) = Doanh số của tuyến dưới x % chênh lệch thành tích giữa bạn với tuyến dưới.