Hành trình dẫn bạn từ khởi đầu đến đỉnh cao Silver, với mức thu nhập 1.000 USD.

TÌM HIỂU NGAY >>

QUỸ ĐẠO THÀNH CÔNG

4 NẤC THANG LÊN SILVER

Ước mơ dẫn lối Thành Công

Hầu hết mọi người ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt, nhưng họ lại không biết cuộc sống như thế nào là thực sự tốt.
Lục Lộc Đại Thuận
Là 6 cái lộc ông trời ban cho con người, ai đạt được thì cuộc sống trở nên vô cùng thuận lợi.

02

01

Cuộc sống ước mơ
Cuộc sống tốt là cuộc sống đạt được trọn vẹn tất cả các khía cạnh "Lục Lộc Đại Thuận".

Quan niệm chuẩn

 • Amway không phải là cơ hội duy nhất, nhưng Amway là cơ hội tốt nhất và nhanh nhất giúp chúng ta chinh phục cuộc sống lục lộc đại thuận.
 • Sự thành công của sự nghiệp Amway lệ thuộc vào số lượng và chất lượng người mà bạn chuyển hóa.
 • Tiền của Amway có được dựa trên sự giúp đỡ người khác.
 • Làm Amway là làm mục tiêu.
 • Kinh doanh Amway là kinh doanh gia đình.
 • Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của học tập. 
 • Sự nghiệp Amway là sự nghiệp giữa người với người.
 • Sự nghiệp Amway là sự nghiệp tích lũy.
 • Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của thân giáo.
 • Sự nghiệp Amway là sự nghiệp của nhà lãnh đạo.

QUAN NIỆM & TÂM THÁI

Quan niệm quyết định thành bại, tâm thái quyết định sướng khổ.
 • Tâm thái làm chủ
 • Tâm thái lập nghiệp
 • Tâm thái cầu thị, học hỏi
 • Tâm thái trân trọng biết ơn
 • Tâm thái hòa đồng, hòa hợp
 • Tâm thái mượn sức, trợ lực
 • Tôn trọng nghề nghiệp và quan niệm

Tâm thái đúng

Here you can write the first (second, third…) reason why people should buy from you
The first reason
Là yếu tố quan trọng và cần thiết tạo ra thu nhập cho nhà phân phối.
Tạo doanh số
Là yếu tố then chốt để xây dựng và phát triển kinh doanh bền vững.
Tạo kết cấu
Chăm sóc KH và NPP giúp duy trì sự hài lòng và lòng trung thành.
Chăm sóc
Trong kinh doanh Amway, 3S và 1M (meeting)  là các yếu tố cốt lõi giúp phát triển và duy trì hoạt động kinh doanh Amway một cách hiệu quả, bền vững và toàn diện.

Việc làm căn bản 3S + 1M

Kết cấu kinh doanh bền vững

Nền tảng kết cấu
Định vị cấu trúc 8 nhánh đồng hành kinh doanh có thành tích từ 6% trở lên.
Xây dựng 3 nhánh phát triển thật sâu, thật vững nhận thưởng Bronze Foundation và Builder.
Mỗi NPP biết cách tạo ra doanh số cá nhân trung bình 20 triệu mỗi tháng.
Nền tảng doanh số
Mỗi NPP xây dựng nhóm 20 KH yêu thích sản phẩm.

Nấc thang 3% - 6%

Xây dựng niềm tin bản thân
 • Tham gia điểm tiêu dùng thông minh
 • Bản thân trải nghiệm trên 3 sản phẩm
 • Doanh số tiêu dùng cá nhân 50 - 100 pv hàng tháng
Thấu hiểu quan niệm

HÀNH ĐỘNG TẠO RA KẾT QUẢ

 • Tiêu dùng thông minh
 • Tiêu tiền vốn dĩ phải tiêu, kiếm tiền vốn dĩ không kiếm lại được.
 • Kết nối nhân mạch, lợi ích cộng hưởng
 • Biết đặt hàng, thanh toán, mở thẻ
 • Biết sử dụng chatbot Galaxy - Kinh doanh bền vững
 • Học E.learning kiến thức kinh doanh và sp gia dụng
 • Đưa người mới đến điểm tiêu dùng thông minh
 • Chia sẻ trải nghiệm tâm đắc sản phẩm của bản thân
BẠN 450 PV => THU NHẬP 1.040 k
BẠN 750 PV => THU NHẬP 1.860 k
BẠN 180 PV => THU NHẬP 320 k

VÍ DỤ MÔ HÌNH KẾT CẤU

NPP Bronze Foundation
Đào tạo F1 biết cách hoàn thành nấc thang 3% - 6% (mô hình tiêu chuẩn). Mục tiêu tạo ra 3 - 5 NPP 3% - 6%.

Nấc thang Bronze Foundation (BF)

Chuẩn bị công cụ, tài liệu
HÀNH ĐỘNG TẠO RA KẾT QUẢ
 • Bộ minh họa sản phẩm (demo)
 • Danh sách khách hàng và ứng viên tiềm năng
 • Sổ tay hành động
 • Bức tranh ước mơ / Bản đồ kho báu
 • Minh họa thành thạo trên 3 sản phẩm 
 • Có tối thiểu 1 đơn hàng SOP
 • Học E.learning sản phẩm và bộ sức khỏe tiêu hóa
 • Mời người mới đến điểm TDTM và đưa ứng viên tiềm năng đến gặp lãnh đạo nghe OPP.
 • Phối hợp với tuyến trên hoặc tuyến ngang tổ chức vận hành điểm TDTM.
 • Tham dự chương trình Center tối hàng tuần, chương trình hệ thống và rally công ty.
 • Thường xuyên đọc sách và nghe clip thầy Foo Howe Kean & Rich DeVos.
 • Giữ kết nối thường xuyên với lãnh đạo Platinum
BẠN BF 9% => THU NHẬP 3.050 k
BẠN BF 9% => THU NHẬP 3.600 k
BẠN BF 9% => THU NHẬP 2.500 k

VÍ DỤ MÔ HÌNH KẾT CẤU

NPP Bronze Builder
Đào tạo F1 biết cách hoàn thành nấc thang Bronze Foundation. Mục tiêu tạo ra tối thiểu 3 tuyến dưới Bronze Foundation.

Nấc thang Bronze Builder (BB)

Kiến thức cần bổ sung
 • Minh họa thành thạo trên 7 sản phẩm 
 • Chủ động tổ chức điểm TDTM cùng với NPP khác
 • Tham gia chương trình Bảo Dưỡng Cơ Thể
 • Tham gia giảng bài sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm làm 3S tại các buổi center.
 • Thường xuyên đọc sách và nghe clip thầy Foo Howe Kean & Rich DeVos.
 • Phối hợp cùng lãnh đạo tổ chức các chương trình của hệ thống (Bảo dưỡng cơ thể, BTC, LRC, Boot Camp, Đại hội...)
 • Tham gia khóa đào tạo mentor TDTM 
HÀNH ĐỘNG TẠO RA KẾT QUẢ
 • Học E.learing "Quy tắc ứng xử", phát triển kinh doanh, kỹ năng 3S
 • Học kỹ năng theo sát, kèm cặp
 • Học kỹ năng quảng bá, phối hợp, dẫn dắt
BẠN BB 15% => THU NHẬP 14.760 k
BẠN BB 15% => THU NHẬP 13.890 k

VÍ DỤ MÔ HÌNH KẾT CẤU

NPP Siver Producer
Xây dựng kết cấu 8 nhánh đồng hành, trong đó 2 - 3 nhánh có thành tích Bronze Builder (BB).

Nấc thang Silver Producer (SP)

Kiến thức cần bổ sung
 • Minh họa thành thạo trên 10 sản phẩm 
 • Chủ động cùng tuyến dưới tổ chức 4 - 5 điểm TDTM
 • Tổ chức chương trình Bảo Dưỡng Cơ Thể định kỳ
 • Thường xuyên đọc sách và clip thầy Foo Howe Kean & Rich DeVos.
 • Phối hợp cùng lãnh đạo tổ chức các chương trình của hệ thống (Bảo dưỡng cơ thể, BTC, LRC, Boot Camp, Đại hội...)
 • Trở thành nhà đào tạo mentor TDTM, mentor BDCT, BTC, quan niệm - tâm thái 
HÀNH ĐỘNG TẠO RA KẾT QUẢ
 • Học E.learing năng lực lãnh đạo
 • Học kỹ năng theo sát, kèm cặp nâng cao
 • Học kỹ năng quảng bá, phối hợp, dẫn dắt nâng cao
BẠN SILVER 21% => THU NHẬP 46.230 k

VÍ DỤ MÔ HÌNH KẾT CẤU

TRẮC NGHIỆM THỰC CHIẾN

"Một người không muốn leo núi thì chẳng ai có thể cõng người đó leo núi" - Lời thầy cô.

02.

Minh họa sản phẩm

Bạn đã có bộ demo (minh họa sản phẩm) chưa? Bạn đã có thể tự demo được bao nhiêu sản phẩm? Mỗi tuần trung bình bạn demo cho bao nhiêu người?

03.

Chia sẻ TDTM

Bạn đã chia sẻ 1:1 dự án TDTM bao nhiêu lần? Bạn đã chia sẻ nhóm bao nhiêu lần? Mỗi tuần trung bình bạn chia sẻ TDTM đến bao nhiêu người? 

06.

Tham vấn lãnh đạo

Đầu mỗi tháng bạn có thiết lập mục tiêu hành động? Mỗi khi gặp trở ngại, thử thách, bạn có tham vấn lãnh đạo tuyến trên? Tần suất gặp lãnh đạo ntn?

05.

Học tập

Bạn đã học bao nhiêu bài E.learning? Bạn có tham gia center mỗi tuần? Bạn có thường nghe youtube bài giảng thầy Foo và Rich DeVos? Bạn có thường đọc sách?

01.

Niềm tin

Bạn đã sử dụng bao nhiêu sản phẩm Amway? Bạn có đơn hàng SOP chưa? Mức độ hài lòng chất lượng và giá cả sản phẩm Amway của bạn như thế nào?

04.

C.sẻ chế độ trả thưởng

Bạn đang mượn sức hay tự chia sẻ chế độ trả thưởng Amway (OPP)? Mỗi tuần trung bình bạn đã chia sẻ OPP đến bao nhiêu người?

Lựa chọn hôm nay quyết định tương lai mai sau

TÌM HIỂU THÊM >>

Quyết tâm mạnh mẽ của NPP
Năng lực mượn sức lãnh đạo và các hoạt động hệ thống.
Số NPP tuyến dưới có năng lực lãnh đạo
Số KH yêu thích & trung thành với sản phẩm
Năng lực vận dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ kinh doanh
Kết cấu cân bằng chiều rộng và chiều sâu
TIÊU CHÍ HỆ THỐNG 21% BỀN VỮNG 
Niềm tin vững vàng của NPP

KINH DOANH BỀN VỮNG

Copyright @ Học Viện Galaxy
(Tài liệu dùng riêng cho hệ thống Galaxy)

+ Sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hữu cơ.
+ Được mua trực tiếp từ Nhà Sản Xuất, có chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
+ Được chứng minh chất lượng trước khi mua.
+ Được đổi trả nếu sản phẩm không đúng chất lượng.
+ Tiêu dùng sinh ra tiền, dùng nhiều kiếm tiền nhiều.
+ Người tiêu dùng có cơ hội trở thành nhà tiêu dùng

TIÊU DÙNG THÔNG MINH

Từ trước đến nay chúng ta đều phải chi tiêu cho những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày.

Nhưng chúng ta không có kiếm được tiền từ việc tiêu dùng đó.

Khi trở thành nhà tiêu dùng, chúng ta được công ty tri ân (thưởng) cho việc quảng bá, giúp công ty bán ra được sản phẩm đến người khác.

Lúc này chúng ta tiêu tiền vốn dĩ phải tiêu và kiếm tiền vốn dĩ không kiếm lại được.

Tất cả chúng ta vốn dĩ đều có chung 1 vai trò Người Tiêu Dùng.

CAM KẾT

 • Hàng tuần đến điểm TDTM và đưa người mới đến điểm TDTM.
 • Xây dựng nhóm 20 khách hàng yêu thích sản phẩm.
 • Hoàn thành chương trình "Khởi nghiệp bứt phá"
 • Giữ kết nối hàng ngày với lãnh đạo tuyến trên để được dẫn dắt vượt qua những thử thách ban đầu.

LÒNG TIN

 • Chất lượng và giá cả sản phẩm
 • Tính nhân văn của kinh doanh Amway
 • Tính khả thi của chính sách trả thưởng
 • Bản thân có thể thành công
 • Đoàn đội, hệ thống Galaxy
 • Lãnh đạo tuyến trên